საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ოთხი სასტუმროსგან შემდგარი სასტუმრო კომპლექსი გაჩნდება.